Tento web má sloužit jako internetový rozcestník - snaží se "jemně" nahradit elektrotechnické tabulky v digitální verzi (on-line), avšak neopomíjíme ani elektrotechnické tabulky v tištěné podobě.

Máme v úmyslu tento celý web systematicky rozvíjet - chceme, aby bylo vše pohromadě na jednom místě. Již nyní se nám podařilo shromáždit mnoho odkazů na užitečné tabulky, které mnohdy nemáte šanci najít přes vyhledávače. Některé tabulky jsou ke stažení (download PDF, XLS, DOC apod.). Veškeré připomínky prosíme směrujte na emailovou adresu uvedenou na konci stránky.

Veškeré elektrotechnické tabulky, které najdete na této stránce, zakoupíte v obchodní síti BEN - technická literatura, a také na veletrzích, jejichž reklamu najdete na této stránce.

Amper BRNO

Elektrotechnická schémata a zapojení 1

Unikátní publikace "Elektrotechnická schémata a zapojení 1" obsahuje zapojení základních elektrických obvodů (vypínačů, světelných okruhů - žárovek i zářivek, rozváděčů, stykačů, jističů, elektroměrů, domovních dorozumívacích systémů apod.). Z důvodu přehlednosti, srozumitelnosti a názornosti jsou všechna elektrická zapojení a schémata kreslena barevně, a doplněna množstvím ilustračních obrázků.
V závěrečné příloze najdete nejběžnější elektrotechnické značky. Doplněno je také barevné značení vodičů a barevné značení jističů.


autor Štěpán Berka
obj.č. 121291


Zaujala vás tato publikace? Objednejte si jí právě zde.

Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi

Český překlad 20. německého vydání úspěšného a na školách i v provozech oblíbeného tabulkového souhrnu základních elektrotechnických informací přináší výběr nejdůležitějších vzorců, schémat a tabulek potřebných pro studium na elektrotechnicky zaměřených školách i pro praktickou činnost v elektroprovozech a dílnách. Údaje jsou rozděleny do osmi oddílů od základů matematiky a fyziky, měření a ekonomiky přes digitální a výpočetní techniku, regulaci a řízení až po elektrické stroje, zařízení, elektroinstalace, spojovací techniku, elektromateriály, ochranu životního prostředí v elektrotechnice.


autor Häberle Gregor
obj.č. 121748


Zaujala vás tato publikace? Objednejte si jí právě zde.

Technický průvodce energetika 1

Tato kniha je protkána množství technických tabulek souvisejících s energetikou. Vybíráme z obsahu: Soustavy jednotek - Jednotky SI a jejich přepočty, převody teplot v různých stupnicích. Radioaktivita - nejvyšší přípustné dávkové ekvivalenty. Spalování - Referenční obsah kyslíku ve spalinách, Molární parametry plynu, Důležité fyzikální konstanty. Statistika - Četnostní tabulka, Zaokrouhlovací tabulka tříděných údajů, Korelační tabulka. Termodynamika - Střední měrná tepelná kapacita c různých látek při teplotě t. Elektroenergetika - Výpočet trojfázového zkratového proudu, Oceňování poškozování životního prostředí.

autor Zbyněk Ibler a kol.
obj.č. 121061


Zaujala vás tato publikace? Objednejte si jí právě zde.

Přehled diskrétních polovodičových součástek TESLA

V podstatě se jedná o katalog někdejších polovodičových součástek TESLA a nejpoužívanějších zahraničních typů včetně zapojení pouzder všech zmíněných prvků. Katalog diskrétních polovodičových součástek TESLA vhodně doplňují informace o možných zahraničních náhradách.. Rozdělení knihy: Obsah, podrobný obsah, rejstřík všech typů vyskytujících se v knize (Tesla a RVHP, analogy, nejběžnější zahraniční typy), samostatný rejstřík typů dovážených z RVHP, systém značení součástek TESLA a zahraničních typů, pár slov ke knize, literatura (katalogy), internetové adresy (součástkové obchodní domy, výrobci, vyhledávací a informační servery), vlastní přehled, vysvětlivky.

autor Libor Kubica
obj.č. 180044


Zaujala vás tato publikace? Objednejte si jí právě zde.

Měření teploty - senzory a měřicí obvody

Kniha tvoří první díl edice senzorů neelektrických veličin. V knize jsou přehledně zpracovány fyzikální principy senzorů teploty a dle těchto principů jsou pak senzory rozděleny do jednotlivých kapitol jako jsou odporové kovové a polovodičové, termoelektrické, dilatační, speciální a bezdotykové senzory. U jednotlivých typů senzorů jsou uvedeny konstrukce, charakteristiky a tabulky, měřicí obvody. Příloha knihy obsahuje podrobné tabulky kovových a termoelektrických senzorů (termočlánků) a emisivit materiálů. Tabulky jsou rovněž ke stažení (download). Nedílnou součástí knihy jsou statické a dynamické vlastnosti senzorů teploty. V souladu s řadou mezinárodních předpisů je vyjadřování přesnosti měření uváděno prostřednictvím nejistot měření.

autor Marcel Kreidl
obj.č. 121194


Zaujala vás tato publikace? Objednejte si jí právě zde.

Příručka pro elektrotechnika

Český překlad 23. německého vydání oblíbené příručky nabízí obsáhlý souhrn základních vědomostí pro specializace v celé šíři elektrotechnických učebních a studijních oborů, jako jsou například elektrikář, elektromechanik, mechanik elektronických zařízení, mechanik silnoproudých zařízení, mechanik elektronik apod. Hlavní důraz je kladen na jasnost a srozumitelnost výkladu, kterou autoři podpořili zařazením velkého množství barevných obrázků, schémat zapojení, diagramů a popisů experimentů. Pro české vydání byl výklad doplněn a aktualizován, tak aby pokud možno odpovídal platným ČSN.


autor Tkotz Klaus
obj.č. 121147


Zaujala vás tato publikace? Objednejte si jí právě zde.

Praktická elektrotechnika

Kniha pojednává o všech důležitých okruzích problémů elektrických zařízení a energetiky se zaměřením na odborné informace, se kterými se setkávají v praxi elektromechanici, elektronici, elektrikáři a další příbuzné profese při montážích, provozu a opravách elektrických strojů a zařízení. Dobrý přehled, orientaci v problematice a pochopení vysvětlovaných zákonitostí umožňuje téměř 800 barevných obrázků a diagramů zařazených v knize, jejíž překlad byl příslušně upraven pro potřeby českých čtenářů. Je určena především studentům středních škol připravujícím se na zaměstnání v dané oblasti, ale jako potřebnou pomůcku ji lze doporučit i technikům, mistrům, inženýrům i dalším pracovníkům z praxe.


autor Bastian Peter, Kolektiv autorů
obj.č. 121208


Zaujala vás tato publikace? Objednejte si jí právě zde.

Lexikon elektrotechnika - elektrotechnické značky

Publikace obsahuje velké množství elektrotechnických značek všech možných oborů - instalace, telefonní a datová zařízení, záznamová zařízení, typy materiálu, mechanické a jiné ovládání, indikační přístroje, elektrické hodiny, zdroje světla, signalizační zařízení, spínací a řídicí a jisticí zařízení, kontakty...


vydal Iris
obj.č. 121016


Zaujala vás tato publikace? Objednejte si jí právě zde.

Vzorce pro elektroniku

Tato sbírka vzorců obsahuje nejdůležitější vzorce pro nejpoužívanější stavební prvky a obvody v elektronice. Obsahově se opírá o látku odborných a technických škol a lze ji proto použít i pro výuku.


Vydal BEN - technická literatura
obj.č. 120941


Zaujala vás tato publikace? Objednejte si jí právě zde.

Elektrotechnická měření

Učební text byl koncipován tak, aby student získal přehled o základních analogových měřicích přístrojích a metodách měření základních aktivních i pasívních elektrických veličin. Student by měl být schopen po prostudování učebnice samostatně zvolit vhodnou metodu měření a měřicí prostředky pro danou měříicí úlohu, provést praktické měření a vypracovat protokol o provedeném měření.


Vydal BEN - technická literatura
obj.č. 121012


Zaujala vás tato publikace? Objednejte si jí právě zde.

Rozhlas Televize - přehled vysílačů pro rok 2008

Obsahuje opět seznamy všech DV, SV, VKV a TV vysílačů v ČR a SR, kompletní kódy RDS a adresy všech stanic. Čtenář najde i seznam zahraničních vysílačů v pásmech VKV I , VKV II a televizí, které jsou trvale přijímány na území ČR. Nechybí ani přehled kmitočtových norem TV. Letos obsahuje publikace opět aktualizované podrobné informace o přechodu na digitální vysílání DVB-T.


autor Bielik Boris, Ďuriš Karol, Hájek Jan, Honzík Karel, Hora Petr, Janko Jindřich, Miklík Petr, Rusek František, Šulík Vladimír
obj.č. 121779


Zaujala vás tato publikace? Objednejte si jí právě zde.